Colabora

Nas Metrópoles Delirantes poñemos ao dispor de quen quixer esta plataforma de publicación para artigos relacionados co cómic, abrindo tamén a posibilidade de colaborar connosco de xeito habitual.

Os artigos deben ser orixinais, e inéditos e cada autor responsabilizarase das opinións presentes no artigo.

Si queres publicar nas metrópoles envíanos a túa proposta a metropolesdelirantes@gmail.com

Advertisements